เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล


นายประจักษ์  หงษ์ศรีอาภัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด
เบอร์โทร. 098-1516546
นายธนยศ  ศรีทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด
เบอร์โทร. 086-2162354


นางนพรัตน์  เมิงขุนทด
นายขุนนาม  มิตรขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 2

เบอร์โทร.099-1982952


เบอร์โทร. 093-4900224

นางวิภา  สร้อยลอด

นายประเสริฐ  เพียกขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 2

เบอร์โทร. 089-5056053


เบอร์โทร. 087-8707520นางประภา  หอพิกลาง

นางบัวภา  โมงขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 2

เบอร์โทร. 093-0944021


เบอร์โทร.081-2795278นางศศิธร  ศรีแสง

นายวิรัตน์  เสรีวงศ์เวช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 2

เบอร์โทร. 092-3706489


เบอร์โทร. 098-1340588

นายเอนก  ภูมิมหาทอง

นางไฉไล  แพะขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 2

เบอร์โทร.  0654613451


เบอร์โทร. 089-8462971