เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณวัดหนองกราด


วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณวัดหนองกราด เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะตำบล ชั้นโท และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 52 ปี 19 พรรษา พระครูกิตติสิทธาคม (ตู่) กิตติวุฑโฒ เจ้าคณะตำบลหนองกราด เขต 1 เจ้าอาวาสวัดหนองกราด

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25