เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง


วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านนางเข็มทราย 1 จุดบ้านนายประจักษ์ หงษ์ศรีอาภัย จำนวน 1 จุด และ หมู่ที่ 16 จำนวน1 จุด ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบ

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13