เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานและวัสดุ อุปกรณ์


วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน และวัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25