เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566


วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ทำการเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน เพื่อปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และฝึกฝนความมีระเบียบวินัยในสังคม ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13