เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะตำบล ชั้นโท และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 52 ปี 19 พรรษา พระครูกิตติสิทธาคม (ตู่) กิตติวุฑโฒ เจ้าคณะตำบลหนองกราด เขต 1 เจ้าอาวาสวัดหนองกราด


วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะตำบล ชั้นโท และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 52 ปี 19 พรรษา พระครูกิตติสิทธาคม (ตู่) กิตติวุฑโฒ เจ้าคณะตำบลหนองกราด เขต 1 เจ้าอาวาสวัดหนองกราด ณ วัดหนองกราด เขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25