เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดงานโครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ


วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดงานโครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ซึ่งมี คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน ประธาน อสม.ทุกชุมชน และผู้อำนวยการกองทุก หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25