เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ร่วมติดตามงานขยายผิวจราจรไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก


วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ งานขยายผิวจราจรไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายสุรพล แพะขุนทด จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ โดยมี รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ลงพื้นที่ร่วมติดตามการปฏิบัติงานดังกล่าวฯ

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01