เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง


วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ เนื่องจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่เสีย จำนวน 3 จุด ทางไปบ้าน ตาติ้ว ปราบโจร 1/8 ม.16 จำนวน 1 จุด , ซ่อมแซมฝาปิดร่องน้ำชำรุดทางไปบ้าน นายนรินทร์ ขาวฉลาด 44 ม.16 จำนวน 1 จุด และ ซ่อมแซมร่องน้ำชำรุดข้างบ้านหมอจุ๋ม 315 ม.16 พร้อมกับซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3 ดำเนินการแก้ไขแล้ว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01