เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการตีเส้นจราจร


วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตีเส้นจราจร บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด และตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนท้องถนนและสามารถทำให้ผู้คนสามารถใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25