เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ออกดำเนินการแก้ไขกระจกนูนทางแยก


วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับแจ้งจาก นายธนยศ ศรีทอง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง กระจกนูนทางแยกบ้านนายก้าน พ่อขุนทด แอนเอียง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการแก้ไข ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25