เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาดรอบบึงหนองใหญ่


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด นำเจาหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดรอบบึงหนองใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองกราด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-11
2024-06-11