เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน


วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิเมธาโภคิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน พี่น้องอสมทั้ง 6 หมู่บ้าน ร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน และร่วมฟังและชมการสาธิตการบินโดรน เพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25