เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การประชุมรับฟังการชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมรับการประชุมรับฟังการชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07