เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาด ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ให้ดำเนินการทำความสะอาด ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2/2566 ต่อไป

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07