เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การสำรวจ ตรวจ จุดเสี่ยง และสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมด้วย นายธนยศ ศรีทอง รองประธานสภาฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด นายประจักษ์ หงษ์ศรีอาภัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และ ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าสำรวจ ตรวจ จุดเสี่ยง และสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อดำเนินการปรับปรุงต่อไป

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07