เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ออกสำรวจถนนสายโรงปุ๋ยหมู่ 15 เพื่อแกัปัญหาน้ำท่วม


วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อม พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ออกสำรวจถนนสายโรงปุ๋ยหมู่ 15 เพื่อแกัปัญหาน้ำท่วม ต่อไป

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07