เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนหนองกราดและหน้าบ้านนางมะลิ บุกขุนทด อายุ 81ปี ที่อยู่ 69/1 ม.3 ตำบลหนองกราด ตามที่ นายชาญฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด แแจ้งมา ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07