เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด นำ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ประธาน อปพร. และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07