เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง


วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 จำนวน 4 จุด ตามที่ นายขุนนาม มิตรขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และนายธนยศ ศรีทอง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด แจ้งมา ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07