เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครอบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมกลวงนราธวาสราชนนครินท


วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครอบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมกลวงนราธวาสราชนนครินทร์ ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07