เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟ งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอด่านขุนทด


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ นางโสภา ปราบจะบก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟ งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอด่านขุนทด ณ จุดที่ 3 หน้าร้านวัฒนาก่อสร้าง เพื่อรอรับคบไฟจาก เทศบาลตำบลด่านขุนทด และส่งต่อให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ต่อไป

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-11
2024-06-11