เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณศาลตาปู่หลวงคง


วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณศาลตาปู่หลวงคง เพื่อเตรียมความพร้อมงานประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2566 และนำน้ำไปส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบหนองกราด

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-11
2024-06-11