เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการแก้ไข ฝาปิด ท่อระบายน้ำถนนกำลังเอก ฝั่งด้าน ม.13


วันที่ 13 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับแจ้งจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ว่ามีฝาปิด ท่อระบายนำ้ถนนกำลังเอก ฝั่งด้าน ม .13 ชำรุดเสียหายหลยจุด และฝากผู้มีส่วนเกี่ยวของ นั้น จึงได้มอบหมายให้ช่างดำเนินการแก้ไข ฝาปิด ท่อระบายน้ำถนนกำลังเอก ฝั่งด้าน ม. 13 ชำรุดเสียหายหลายจุด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07