เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะติดตาม


วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะติดตาม เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทดและอำเภอเทพารักษ์ ณ ห้องประชุมอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-11
2024-06-11