เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมนั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน,ก่อนกลับบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมามา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด นำนโยบายของ นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดและ นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้คุณครูได้ดูแลนักเรียนดื่มนม และนำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด เดินจงกรม นั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน ,ก่อนกลับบ้าน ทุกวัน

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07