เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณวัดหนองกราด


วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และ นายฐานะ มาศขุนทดปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณวัดหนองกราด เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานบุญประเพณีบุญผเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07