เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย


วันที่ 2 มีนาคม 2566 นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และ นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของนายพล ดีขุนทด คนพิการ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01