เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566


ในวันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราดร่วมกับโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองกราด คณะครูโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน แม่บ้าน อสม. อปพร. ร้านค้าต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมนำขนม ไอศครีม อาหาร นม น้ำ และอื่นๆ โรงทาน นำมาเลี้ยงเด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้ ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06