เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด และ พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ออกตรวจถนนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ บึงหนองใหญ่ ถนนกำลังเอก 8 และหนองบังตา


วัน ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด และ พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ออกตรวจถนนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ บึงหนองใหญ่ ถนนกำลังเอก 8 และหนองบังตา เทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25