เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบังตา หมู่ที่ 4 บ้านโกรกสมอ


วัน เสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบังตา หมู่ที่ 4 บ้านโกรกสมอ ซึ่งวันนี้ผู้รับจ้างได้เทคอนกรีต ถนนสายดังกล่าวในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เรียบร้อย และมีผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา แล้ว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01