เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมนั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน,ก่อนกลับบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วัน อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ได้นำนโยบายของ นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และ นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำกิจกรรมนั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน ,ก่อนกลับบ้านทุกวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสมาธิในการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25