เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ จะชาลี มารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกราด


1 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ จะชาลี มารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา.

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01