เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้ง และพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


วัน จันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นางสมพิมพ์ สัมมาสูงเนิน เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้ง และพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดและหอประชุมอำเภอด่านขุนทด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13