เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สามัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565


วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และ สภาเทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นายประจักษ์ หงษ์ศรีอาภัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สามัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25