เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมต้อนรับ นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด ออกติดตามการปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด และลงพื้นที่ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และออกเยี่ยมประชาชนที่


วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอด่านขุนทด คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล ฯ รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมต้อนรับ นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด ออกติดตามการปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด และลงพื้นที่ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และออกเยี่ยมประชาชนที่จัดทำถังขยะเปียก ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13