เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วัน อังคาร ที่​ 13 ธันวาคม​ 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร​เทศบาล, สมาชิกสภา​เทศบาล, ผู้อำนวยการกองทุกกอง, กำนัน, ผู้ใหญ่​บ้าน​ และประธาน อสม.ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยก ขยะมูลฝอยในครัวเรือน หมู่บ้านได้ตระหนักและรับรู้ถึงความจำเป็นในการคัดแยกขยะ โดยการจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน ซึ่งได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านหนองยายหอม อำเภอด่านขุนทด​ จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25