เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 (บ้านนายก้อน-นางสุนิตย์) และปรับปรุงต่อเติมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองช่าง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 (บ้านนายก้อน-นางสุนิตย์) และปรับปรุงต่อเติมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด

 

 

 

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13