เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


วัน พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นางสาวจิรัฐติกาล สุทธานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา คณะครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นักเรียนและผู้ปกครอง นายธวัชชัย หมู่สะแก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ ดร.(โกวิทอภิปุญโญ ป.ธ.๖) จ้าอาวาสวัดด่านใน รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ในฐานะยากจนจำนวน 10 ทุน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา.

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25