เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน,ก่อนกลับบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วัน พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ได้นำนโยบายของ นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และ นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำกิจกรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน,ก่อนกลับบ้านทุกวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสมาธิในการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13