เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ประจำปี 2565


วันที่  6  กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา  รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด   พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด  คณะครู-อาจารย์โรงเรียนหนองกราดวัฒนา คณะครูโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) คณะครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ประจำปี 2565 ณ วัดหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-12-30
2023-12-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20