เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ (ซอยบ้านนางรวย พรมสวัสดิ์) ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4


วันที่ 17 พฤศจิกายน  2564 นำโดยนายสุกรีย์ ศุภมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกกรมการตรวจรับพัสดุ ได้ออกตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ (ซอยบ้านนางรวย พรมสวัสดิ์) ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 ซึ่งผู้ตรวจได้ตรวจพบว่าพื้นที่ผิวถนน ค.ส.ล. บางจุดได้มีน้ำขัง จึงแจ้งไปยังผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแก้ไข ต่อไป

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09