เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ทำความสะอาดป้อมตำรวจ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองกราด นำกำลังพลดำเนินการทำความสะอาดป้อมตำรวจ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09