เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ทำความสะอาด และฉีดพ่นยากำจัดแมลงบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการเสอน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองกราด นำกำลังพลทำความสะอาด และฉีดพ่นยากำจัดแมลงบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการเสอน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09