เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เข้าร่วมประชุมการเตียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด จัดประชุมชี้แจงมาตรการการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โดยมีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหาร นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผอ.กองการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด น.สทิพ์อนงค์ ภูมิโคกรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ น.สพัทธมนต์ สินธุเขตต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด เข้าร่วมประชุมการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09