เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมถวายกระทงให้กับวัดหนองกราด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง


วันที่ 18พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล และพนักงาน ร่วมถวายกระทงให้กับวัดหนองกราด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไป

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09