เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19​) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3)


วันที่ 9 พฤศจิกายน​ 2564​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการตรวจแนะนำและประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19​) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3) ให้กับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด​ 

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09