เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ออกสำรวจถนนที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 2  พฤศจิกายน  2564 ด้วยทางเทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้ นายประจักษ์ โหงขุนทด ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด  ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ ออกสำรวจถนนที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เข้าตรวจสอบถนนชำรุดเป็นหลุม พิกัด: ซอยใกล้บ้านนายเด่น เลิศขุนทด หมู่.3 พร้อมตรวจดูการทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) ความยาว 162 เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 15 ซม.และให้คำแนะนำกับชาวบ้าน ในกรณีทำถนนผ่านหน้าบ้าน ในขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของผู้รับเหมาและกองช่างฯ.เพื่อให้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล)มีมาตรฐาน

2.เข้าตรวจสอบถนนชำรุดพังทรุด มี 2 จุด ด้วยกัน พิกัด :ซอยโรงเรียนหนองกราดวัฒนา หน้า(ฟาร์มไก่ลุงพงษ์) หมู่13

3.เข้าดูการวางท่อ ทำระบบระบายน้ำ พิกัด: ซอยบ้านนายสมหวัง ขามสันเทียะ หมู่ 13 ,พูดคุยสอบถามกับชาวบ้าน ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

4.เข้าตรวจสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) ถนนเส้นหนองหัวช้าง-หนองกก พื้นที่หมู่3 ซึ่งติดกับไร่นาของนางศศิธร ศรีแสง (ส.ท.) โดยมีความเสียหายดินข้างล่างคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำเซาะถนน และไหล่ทางเกิดความเสีย ความยาวประมาณ 170 เมตร เนื่องจากฝนตกน้ำท่วมในห้วงที่ผ่านมา เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ มาปรึกษา และหาวิธีการแก้ไข เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป ทั้งนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ 1ช่องทาง และขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลตำบลหนองกราด นำป้ายมาเตือนถนนชำรุด เส้นดังกล่าวข้างต้นด้วยครับ

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09