เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ที่มีการระบาคในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะอนุกรรมการ นายสมพล นาคบุญธรรม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ที่มีการระบาคในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกราด และให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือของอำเภอด่านขุนทด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา.

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09