เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาดรงเรียนหนองกราดวัฒนา


วันที่  5 พฤศจิกายน  2564 นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม ผู้อำนวยการร.รหนองกราดวัฒนา นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นายธวัชชัย หมู่สะแก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ประธานกรรมการชุมชน คณะครูร.รหนองกราดวัฒนา ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาดรงเรียนหนองกราดวัฒนา ขอความเห็นชอบ แสดงความคิดเห็นหลายๆเรื่อง ณ.ห้องประชุม โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา.

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09